Panawagan ng mga Batang Kasambahay ngayong World Day Against Child Labor

Kaming mga miyembro ng Samahan at Ugnayang Pantahanan sa Pilipinas (SUMAPI), isang pambansang asosasyon ng mga kasambahay o domestic worker, ay patuloy na nananawagan sa ating gobyerno na kilalanin at pangalagaan ang mga karapatan ng mga batang kasambahay.

Sinasabing isa sa pinakaligtas na lugar ang isang tahanan. Lingid sa ating kaalaman ito rin ang isa sa pinaka-delikadong lugar para sa mga batang manggagawa. Marami sa aming grupo ang nakaranas – at nakararanas pa hanggang ngayon ng pang-aalipin, pagmamaltrato, sexual abuse at iba pang uri ng pang-aabuso. Imbes na mapangalagaan ang aming kapakapanan, minsan, dito namin nararanasan ang mga mapanganib na gawaing hindi karapat-dapat iatas sa mga bata.

Sa kasalukuyan mayroong dalawang milyong kasambahay sa Pilipinas – malaking porsyento dito ay mga bata. Tanggap namin na kahit sa murang edad, minsan, kailangan ng magtrabaho dahil sa kahirapan. Hindi naman siguro kalabisan kung hilingin namin na sana’y bantayan din ang aming kapakanan.

Masyado nang matagal na ang mga kasambahay ay hindi kasali at hindi nagtatamasa ng mga batayang karapatan na kahalintulad ng iba pang uri ng mga manggagawa. Kami ay naniniwala na ang pagkakaroon ng batas ang mabisang simula upang matiyak na ang lahat ng kasambahay, lalo na ang mga kabataan ay protektado ng epektibong sistema upang bantayan at tiyakin na hindi nalalabag ang aming mga karapatan.

Kami ay nananawagan para sa agarang pagpasa ng Batas Kasambahay na matagal nang nakabinbin sa Kongreso. Nananawagan din kami na ang susunod na panukala ay agarang maipatupad:

1. Magtakda ng mga uri ng trabaho ng batang kasambahay na nakasasama sa kalusugan, seguridad o moral ng bata. Dapat ipagbawal ang ganong uri ng trabaho. Magkaroon ng malinaw na programa at time table para tuluyang mailigtas ang mga batang kasambahay na may edad 15 pababa at ang mga nagtatrabaho sa mapanganib na kondisyon.

2. Espesyal na atensyon sa mga pangangailangan ng mga kasambahay. Kailangang magkaroon ng regulasyon at magsagawa ng mga paraan upang sila ay maprotektahan:
• Mahigpit na limitasyon sa oras ng trabaho upang masiguro ang sapat na pahinga, edukasyon at training, paglilibang at komunikasyon sa pamilya.
• Pagbabawal sa pagtrabaho sa gabi
• Pagtaguyod o pagpapatatag ng mekanismo upang mabantayan ang kondisyon sa paggawa at pamumuhay.

3. Espesyal na proteksyon at serbisyong panlipunan para sa mga batang kasambahay. Nararapat lamang na matamasa din nila ang karapatang nauukol sa mga bata – lalo na ang karapatang mag-aral at mapaunlad ang sariling kaalaman at kakayanan, magpahinga, maglaro, at maprotektahan laban sa abuso. Tiyakin din na tunay na libre at de-kalidad ang kanilang edukasyon.

4. Malinaw at nakasulat ang kundisyon ng trabaho. Kung maari, nais namin na sakop ng kontrata ang relasyon naming sa aming employers. Makakatulong din kung bago pa umalis sa aming mga lugar na pinanggalingan ay pirmado na ang kontrata at ito ay nakasulat sa wika na naiintindihan namin.

5. Malinaw na pananagutan ng mga employment agencies. Marami sa aming mga suliranin ay dulot ng mga iresponsableng mga recruiters. Nais naming maging malinaw ang regulasyon para sa mga recruiters at ito ay epektibong maipatupad. Sana rin ay maisama sa usapan na marami sa amin ang naging biktima ng human trafficking at forced labor– at marami pa sa amin ang maaring maging biktima pa.

6. Karapatang mag-organisa, sumali o bumuo ng asosasyon at sumali sa mga pagdedesisyon. Nararapat lamang na mawala ang lahat ng balakid upang marinig ang aming mga tinig lalo na sa mga local, pambansa at pandaigdigang usapin na tungkol sa aming buhay at trabaho.

Para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnayan kay Lilibeth Masamloc sa (02) 709-0573 loc 106

Posted on June 16, 2011, in DigiBak. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: